Eiendomsutvikling

– kjøp, salg og leie av fast eiendom

Tomteutvikling

Kjøp og salg av eiendom og tomter, både regulerte og uregulerte.

Grunnarbeid

VA (vann og avløp), tomtegraving, veibygging, sprenging

Anleggsgartnertjenester

Steinarbeider (skifer, flislegging, granittbelegg, belegningsstein), beplantning, anlegg av plen, lekeplasser

Støp av betongkonstruksjoner

Støp av fundament, gulv, dekker og vegger

Prosjekter

TOMTER SØKES

JV Utvikling søker alltid etter tomter, eiendommer eller utviklingsprosjekter. Både uregulerte og regulerte tomter er av interesse.

Kiwi butikk. Næringseiendom utleid til Norgesgruppen.

KONTAKT OSS

JV UTVIKLING AS

Grønnlia 17

1739 BORGENHAUGEN
Tlf. +47 941 30 300

©Suveren Kommunikasjon