Om JV Anlegg

JV Anlegg AS er en pålitelig leverandør av grunnarbeidstjenester og forberedende anleggsarbeider. Vår ekspertise innenfor området og fokus på kvalitet og sikkerhet, gjør oss til en ideell samarbeidspartner for ethvert byggeprosjekt.

JV Anlegg AS tilbyr en rekke tjenester innenfor området, inkludert klargjøring av byggeplasser, utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser, som er en viktig del av ethvert byggeprosjekt.

JV Anlegg har spesialisert seg på grunnarbeid og forberedende anleggsarbeider. Vi sørger for at byggeplassen er klar til å ta imot arbeidere og utstyr, og at det er tilstrekkelig plass til å utføre de nødvendige arbeidene. Dette inkluderer blant annet utgraving av eventuelle hindringer på stedet og planering av terrenget slik at det blir jevnt og stabilt.

I tillegg til klargjøring av byggeplasser, tilbyr JV Anlegg også en rekke andre tjenester innenfor grunnarbeid. Dette inkluderer drenering av områder for å forhindre oversvømmelse og skader på bygninger og infrastruktur, samt graving av grøfter for å legge rør og kabler.Vi utfører også rensking av områder for å fjerne overflødig vegetasjon og materialer, og sortering av masser for å sørge for at det ikke er noen farlige materialer på byggeplassen.

Sprenging er også en viktig del av mange byggeprosjekter, og vi utfører sprenging på en sikker og effektiv måte, og sørger for at området er tilstrekkelig sikret før sprengingen starter.

I tillegg tilbyr vi bortkjøring og deponering av masser. Vi sørger for at alle masser som fjernes fra byggeplassen blir behandlet på en miljøvennlig måte og at farlige stoffer blir håndtert på en sikker måte.

Våre tjenester inkluderer også drenering og graving av grøfter for rør og kabler.

KONTAKT OSS

JV UTVIKLING AS

Grønnlia 17

1739 BORGENHAUGEN
Tlf. +47 941 30 300

©Suveren Kommunikasjon